Добавить проект
Прочитать правила
Платный доступ
Авторизация:Чертежи » Дипломні і курсові роботи » Інженерні системи » Електрика і зв'язок » Просмотр раздела

Курсові та дипломні роботи: проекти по електрооснащенню / зв'язку


Показать выполненные в CAD программе:
Дипломний проект (технікум) - Електропостачання і експлуатація електроустаткування механозварювального цеху ДП Дипломний проект (технікум) - Електропостачання і експлуатація електроустаткування механозварювального цеху | Год выпуска: 2015
СЕБТ / зі спеціальності "Монтаж і експлуатація електроустаткування підприємств і цивільних споруд" / Склад: 5 аркушів креслення (Принципова схема електропостачання цеху, Схема живлення електроприймачів, Навантажувальна діаграма механізму, Кинематика механізму, Принципова схема механізму) + ПЗ.
Дата: 21.9.17 19:45 | Поместил: Dovakin | Размер: 4.38 MB | Скачали: 0 Платформа: PDF Рб:
2
Дипломний проект - Електропостачання житлового комплексу твінхаусів «Аристократ» в Київськії області ДП Дипломний проект - Електропостачання житлового комплексу твінхаусів «Аристократ» в Київськії області | Год выпуска: 2016
ОНПУ / Кафедра електропостачання та енергетичного менеджменту / Під час роботи зібрані дані: генплан комплексу, дані електроприймачів, дані для розрахунку струмів короткого замикання. Результатом роботи є розробка оптимальної схеми електропостачання, розрахунок електричних навантажень на різних рівнях електропостачання, вибір числа і потужності трансформаторів трансформаторних підстанцій і компенсуючих пристроїв, вибір перерізу провідників напругою до і понад 1 кВ, розрахунок струмів трифазного короткого замикання, вибір електричних апаратів напругою до і понад 1 кВ, вибір релейного захисту і автоматики, розробка заходів щодо забезпечення електробезпеки, розрахунок контуру заземлення трансформаторної підстанції. / Склад: 6 аркушiв креслення + ПЗ.
Дата: 10.9.17 20:10 | Поместил: Freelancer | Размер: 2.80 MB | Скачали: 2 Платформа: AutoCad Рб:
3
Дипломний проект - Проект системи електропостачання населеного пункту Аркадіївка Київської області ДП Дипломний проект - Проект системи електропостачання населеного пункту Аркадіївка Київської області | Год выпуска: 2017
НУБіПУ / ЕЕТС / Спеціальність (напрям підготовки) «Енергетика та електротехнічні системи в АПК» / Дипломний проект включає характеристика господарства, розрахунки електричного навантаження, розрахунки струмів короткого замикання, вибір трансформаторів та електричної апаратури ТП. Розроблені заходи щодо підвищення економічності електроспоживання шляхом компенсації реактивної потужності. Розроблені заходи щодо підвищення надійності і безпеки електропостачання, методи захисту від перенапруження з економічною оцінкою ефективності захисту від перенапруги. / Склад: 4 креслення + 15 слайдів презентації + ПЗ
Дата: 31.8.17 17:50 | Поместил: kpikpi | Размер: 2.30 MB | Скачали: 0 Платформа: AutoCad Рб:
3
Дипломний проект - Проект системи електропостачання сільського населеного пункту ДП Дипломний проект - Проект системи електропостачання сільського населеного пункту | Год выпуска: 2017
НУБіП / України ЕЕТ / В дипломному проекті приводиться характеристика споживачів електроенергії населеного пункту, розрахунки електричного навантаження, розрахунки струмів короткого замикання, вибір трансформаторів та електричної апаратури ТП. / Склад: 4 креслення + 15 слайдів презентації + ПЗ
Дата: 31.8.17 17:26 | Поместил: kpikpi | Размер: 2.12 MB | Скачали: 1 Платформа: AutoCad Рб:
4
Дипломний проект (коледж) - Електропостачання та електрообладнання цеху електронної промисловості ДП Дипломний проект (коледж) - Електропостачання та електрообладнання цеху електронної промисловості | Год выпуска: 2013
ДВНЗ "МПК"/ Розрахунок цехового електропостачання виконаний для цеху електронної промисловості. Вироблено середовище приміщення цеху - спекотна, хімічно активна. Напруга приймачів електроенергії 0,4 кВ. / Склад: 3 аркуша креслення + ПЗ.
Дата: 20.6.17 09:57 | Поместил: zakon1107 | Размер: 13.96 MB | Скачали: 0 Платформа: AutoCad Рб:
2
Дипломний проект (коледж) - Електропостачання та електрообладнання гранітної майстерні ДП Дипломний проект (коледж) - Електропостачання та електрообладнання гранітної майстерні | Год выпуска: 2013
ДВНЗ "МПК" / Електрорадіотехнічне віділлення / Гранітна майстерня (ГМ) призначена для надання ритуальних послуг населенню. Вона є складовою частиною комплексу побутового обслуговування. У ГМ обробляють плити з граніту, мармуру та пресованої крихти, а також виконують гравіювання. Транспортні операції виконуються підвісними і наземними електровізками. Дипломний проект пройшов нормоконтроль. / Склад: 4 аркуша креслення (однолінійна схема, КТП та схема розміщення) + ПЗ.
Дата: 20.6.17 09:31 | Поместил: zakon1107 | Размер: 39.36 MB | Скачали: 0 Платформа: AutoCad Рб:
2
Дипломний проект - Електропостачання частини мiста Одеса, що живиться вiд РП «Марсельський» ДП Дипломний проект - Електропостачання частини мiста Одеса, що живиться вiд РП «Марсельський» | Год выпуска: 2015
ОНПУ / Кафедра електропостачання та енергетичного менеджменту / спеціальність 7.05070103"Електротехнічні системи електроспоживання" / Метою проєкту є розроблення оптимальної системи внутрішньоквартального електропостачання об’єктів мікрорайону, яка зможе забезпечити споживачів електричною енергією в необхідній кількості при заданій надійності електропостачання. При виборі окремих елементів СЕП слід прагнути до здійснення спільного живлення різних груп споживачів. / Склад: 6 листів креслення
(План розташуваннявнутрішньоквартальних об'єктів, РП, ТП, трас електричних мереж напругою 10 кВ; Схема електропостачання; Схема електричних з'єднань РП ''Марседьский"; Релейний захист; Конструктивне виконання РП "Марседьский"; Економічна частина) + ПЗ.
Дата: 12.6.17 16:46 | Поместил: Jeka88 | Размер: 4.37 MB | Скачали: 0 Платформа: AutoCad Рб:
3
Курсовий проект (коледж) - Автоматизація припливної системи вентиляції на станції ТО КП Курсовий проект (коледж) - Автоматизація припливної системи вентиляції на станції ТО | Год выпуска: 2016
ВП ПК ЛНАУ / Спеціальність «Електрифікація і автоматизація сільського господарства"» / з дисципліни: «Автоматизація технологічних процесів і систем автоматичного керування» /Вентиляційні установки застосовують для підтримки мікроклімату в приміщеннях, у даному випадку – в приміщеннях станцій технічного обслуговування машин і механізмів. У проекті використовується припливна система механічної вентиляції. Автоматизація припливної системи вентиляції дає наступну економічну вигоду: зменшення затрат праці; збільшення кількості виробленої продукції та поліпшення її якості. / Склад: 4 аркуша креслення: Функціонально-технологічна схема, Принципова-електрична схема, Електримонтажна схема керування, Електримонтажна схема керування + ПЗ.
Дата: 4.6.17 11:22 | Поместил: padik | Размер: 113.08 KB | Скачали: 1 Платформа: Компас Рб:
1
Курсовий проект - Електропостачання внутрішньоквартальних об’єктів КП Курсовий проект - Електропостачання внутрішньоквартальних об’єктів | Год выпуска: 2014
ОНПУ / Кафедра електропостачання та енергетичного менеджменту / з дисципліни «Електропостачання цивільних споруд і комунальних підприємств» / Мета роботи – розроблення системи внутрішньоквартального електропостачання об’єктів мікрорайону. / Склад: 2 листи креслення (План розташування внутрішньоквартальних об'єктів РП, ТП, ВРП, трас електричних мереж напругою 10 і 0,4кВ,; Схема електропостачання внутрішньоквартальних об'єктів) + ПЗ.
Дата: 3.6.17 16:53 | Поместил: Jeka88 | Размер: 982.77 KB | Скачали: 1 Платформа: Компас Рб:
1
Курсовий проект - Розробка головної понижувальної підстанції КП Курсовий проект - Розробка головної понижувальної підстанції | Год выпуска: 2016
НУХТ / Метою цього курсового проекту є розроблення проекту районної мережі, призначеної для електропостачання двох споживачів електроенергії від районної підстанції. Для цього потрібно вибрати схему і номінальну напругу мережі, потужність трансформаторів знижувальних підстанцій та перерізи проводів ліній електропередавання, провести техніко - економічне порівняння декількох варіантів схем і вибрати оптимальну схему з врахуванням надійності електропостачання. Для забезпечення якості електричної енергії на підставі розрахунку основних режимів роботи електричної мережі потрібно здійснити регулювання напруги на шинах знижувальних підстанцій, застосувавши трансформатори з регулюванням напруги під навантаженням. / Склад: 1 аркуш креслення (Схема головної понижувальної підстанції) + ПЗ.
Дата: 2.6.17 15:05 | Поместил: mariya001 | Размер: 1.40 MB | Скачали: 0 Платформа: АutoCad Рб:
1
Курсовий проект - Розробка електропостачання ремонтного цеху КП Курсовий проект - Розробка електропостачання ремонтного цеху | Год выпуска: 2017
НУХТ / Завдання: Силовий розподільчий пункт з апаратами захисту цехової мережі встановлено в ремонтному цеху. До кожного електроприймача прокладена лінія, виконана проводом у трубі. Клас приміщення, через яке проходять проводи в трубах – вибухонебезпечне. Апарат захисту – запобіжник. / Склад: 1 аркуш креслення + ПЗ.
Дата: 2.6.17 14:09 | Поместил: mariya001 | Размер: 1.60 MB | Скачали: 0 Платформа: АutoCad Рб:
1
« К началу 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Далее »
Показать описание раздела:
Курсова з електропостачання призначена для закріплення студентами (відповідних спеціальностей) теоретичних знань на практиці, розвитку навичок проектування.
Курсова робота з електропостачання та її зміст визначається специфікою об'єкта проектування, технічним завданням.
Об'єктом можуть бути заводи, виробничі цехи, житлові комплекси, мікрорайони і т. д.
В даному розділі сайту chertezhi.ru представлені готові курсові та дипломні з електропостачання. Серед них кожен студент може підібрати варіант, найбільш підходящий техзавданню і вихідним даними до проекту. Курсове проектування по електропостачанню, зокрема, промислового підприємства, передбачає комплектацію наступними розділами:
- введення;
- розрахунково-пояснювальна записка;
- графічна частина;
- укладення.
Ведення включає в себе техзавдання, вихідні дані, опис об'єкта проектування.
Розрахунково-пояснювальна записка містить вибір схеми електропостачання та її обґрунтування. В даному розділі виконується розрахунок електроосвітлення, обчислення електропотужності, розрахунок показників електроенергії (у тому числі щомісячно споживаної обладнанням), підбір типу і раціонального перерізу високовольтних, а також низьковольтних ЛЕП, комутаційної і захисної апаратури, компенсаторних батарей, визначення необхідної кількості ТП і їх тип, розрахунок заземлення. На підставі обчислень електричних навантажень (загального та за окремими споживачами) здійснюється техніко-економічний розрахунок.
У графічному розділі відображається генплан, креслення будівлі з розстановкою електрообладнання та електричних мереж, схема постачання електрикою, принципова і монтажна електросхема, схема організації освітлення, заземлення. Всі креслення виконуються відповідно до правил ЕСКД.
Дипломний і курсовий проект з електропостачання можна умовно безкоштовно скачати з нашого каталогу.

 
Cloudim - онлайн консультант для сайта бесплатно.