Добавить проект
Прочитать правила
Платный доступ
Авторизация:Чертежи » Дипломні і курсові роботи » Інженерні системи » Електрика і зв'язок » Просмотр раздела

Електрика і зв'язок


Показать выполненные в CAD программе:
Дипломний проект - Електропостачання цукрового заводу продуктивністю 6 тис. тон переробки буряка на добу ДП Дипломний проект - Електропостачання цукрового заводу продуктивністю 6 тис. тон переробки буряка на добу | Год выпуска: 2014
КТИПП / Кафедра Електропостачання промислових підприємств / Вихідними даними для проекту були: Генеральний план підприємства; номінальні потужності споживачів; термін виробничого періоду заводу 100діб. / Склад: 7 аркушів креслення формату А-1 + ПЗ (відсутні 3 пункту в записці: Спеціальне питання, Охорона праці, Розроблення рекомендацій щодо екстреного (негайного) зупинення цукрового заводу).
Дата: 8.5.17 13:49 | Поместил: vasiliy1412 | Размер: 1.06 MB | Скачали: 0 Платформа: АutoCad Рб:
3
Курсовий проект - Розробка проекту районної електричної мережі КП Курсовий проект - Розробка проекту районної електричної мережі | Год выпуска: 2017
СумДУ / Кафедра електроенергетики / Дисципліна «Електричні системи і мережі» / Необхідно виконати електропостачання споживачів від потужного джерела електроенергії. Чотири споживачі характери-зується чималою потужністю, для цієї групи споживачів доставлена електроене-ргія повинна бути перетворена на напругу 10 кВ. Два споживачі мають відносно невелику потужність і розташовані недалеко від одного з крупних споживачів. Ними можуть бути невеликі промислові сільськогосподарські і житлові райони і населені пункти. Електропостачання цих споживачів передбачається здійснити від підстанцій відповідних крупних споживачів і забезпечити напругою 380 В. / Склад: 1 аркуш креслення + ПЗ.
Дата: 8.5.17 12:01 | Поместил: aMa7or | Размер: 657.22 KB | Скачали: 0 Платформа: AutoCad Рб:
1
Дипломний проект - Електрифікація технологічних процесів в цеху по переробці та зберіганні плодів ДП Дипломний проект - Електрифікація технологічних процесів в цеху по переробці та зберіганні плодів | Год выпуска: 2015
НУБПУ / Кафедра автоматики та робототехнічних систем / В даному дипломному проекті розглядається лінія переробки плодів. Проведено технологічний і електротехнічний розрахунок і вибір електрообладнання для лінії. Розроблено схему автоматизації технологічних процесів в цеху з переробки плодів. Вибрано двигунів електропривод виробничих машин, пускозащитную апаратуру, щити управління, розроблено компонування силової і освітлювальної мережі. Розроблено питання експлуатації електрообладнання, охорони праці і природи. / 4 аркуша креслення формату А1 (схема технологічного процесу, план цеху з переробки і збереження плодів з нанесенням освітлювальної мережі, план цеху з переробки і збереження плодів з нанесенням силової мережі, складальне креслення автомата-наповнювача) + ПЗ.
Дата: 23.4.17 17:09 | Поместил: nike1978 | Размер: 440.57 KB | Скачали: 1 Платформа: Компас Рб:
3
Дипломний проект - Розробка системи електропостачання заводу автомобільної техніки у Запорізькій області ДП Дипломний проект - Розробка системи електропостачання заводу автомобільної техніки у Запорізькій області | Год выпуска: 2015
В дипломному проекті розроблено систему електропостачання заводу автомобільної техніки: розраховано параметри зовнішнього електропостачання та внутрішньозаводська електромережа. Як приклад, розглянуто детально електропостачання ковальського цеху заводу. Всі прийняті рішення мають техніко-економічне обґрунтування за діючими методами. / 6 аркушів креслення + ПЗ.
Дата: 6.4.17 18:58 | Поместил: kpikpi | Размер: 2.60 MB | Скачали: 1 Платформа: Visio Рб:
2
Курсовий проект - Розрахунок силового трансформатора КП Курсовий проект - Розрахунок силового трансформатора | Год выпуска: 2016
ТНТУ / Кафедра систем електроспоживання та комп’ютерних технологій в електроенергетиці / Курс "Електричних машин" / Варіант № 10 / 3 аркуша креслення (Трансформатор ТМ 400/20 2 вида, Магнiтопровiд Складальне креслення) + специфікації + ПЗ.
Дата: 9.3.17 18:16 | Поместил: illya666 | Размер: 1.19 MB | Скачали: 0 Платформа: АutoCad Рб:
2
Дипломний проект - Лазерний далекомір ДП Дипломний проект - Лазерний далекомір | Год выпуска: 2007
НТУУ КПI / Кафедра оптичних та оптико-електронних приладів / Задача визначення відстані між далекоміром і ціллю зводиться до вимірювання відповідного інтервалу часу між зондуючим сигналом і сигналом, відбитим від цілі. Суть імпульсного метода дальнометрії полягає в тому, що до об’єкту посилають зондуючий імпульс, він же запускає часовий лічильник в далекомірі. Коли відбитий об’єктом імпульс приходить до далекоміру, то він зупиняє роботу лічильника. По часовому інтервалу (затримці відбитого імпульсу) визначається відстань до об’єкту. / 5 аркушів креслення + специфікації + ПЗ.
Дата: 15.2.17 19:10 | Поместил: frads | Размер: 1.63 MB | Скачали: 0 Платформа: АutoCad Рб:
2
Курсовая работа - Электроснабжения промышленного цеха КП Курсовая работа - Электроснабжения промышленного цеха | Год выпуска: 2015
ЧГТУ / Кафедра Электрические системы и сети / Состав: 2 листа чертежи (Лист 1 - План питающих и распределительных сетей, Лист 2 - Однолинейная схема КТП) + ПЗ
Дата: 5.2.17 08:45 | Поместил: siszone | Размер: 446.75 KB | Скачали: 0 Платформа: Компас Рб:
1
Дипломний проект - Реконструкція  районної трансформаторної підстанції 35/10 кВ ДП Дипломний проект - Реконструкція районної трансформаторної підстанції 35/10 кВ | Год выпуска: 2011
НУХТ / Факультет Енергетики і автоматики / Кафедра Електропостачання / Даний дипломний проект висвітлює питання рекoнструкції райoннoї трансфoрматoрнoї підстанції 35/10кВ “Борова” з метoю підвищення її надійнoсті та ефективнoсті. Передбачається викoнання мoдернізації рoзпoдільчoгo пристрoю 10кВ типу КРУ2-10, з замінoю мoральнo застарілих і фізичнo знoшених масляних вимикачів на вакуумні ВВ/TEL.Мoдернізація oбладнання дoзвoляє: уникнути затрат на придбання нoвих КРУ;oтримати надійне дoвгoвічне oбладнання; пoкращити технічні параметри мoдернізoванoгo oбладнання в цілoму. / 5 аркушів креслення + ПЗ.
Дата: 9.1.17 12:58 | Поместил: kpikpi | Размер: 7.05 MB | Скачали: 2 Платформа: Visio Рб:
2
Дипломний проект - Електрообладнання і автоматизація післязбиральної обробки зерна ДП Дипломний проект - Електрообладнання і автоматизація післязбиральної обробки зерна | Год выпуска: 2015
НУХТ/ Підвищення рівня автоматизації процесів післязбиральної обробки зерна сприятиме підвищенню продуктивності потокових ліній, подальшому зниженню затрат праці та поліпшенню обробки зерна. Один із найпоширеніших способів збільшення строків зберігання сільськогосподарської продукції є активне вентилювання зерна.Тому метою дипломного проекту є вибір електрообладнання і автоматизація технологічного процесу бункеру активного вентилювання зерна. / 4 аркуша креслення + ПЗ.
Дата: 3.1.17 13:04 | Поместил: nike1978 | Размер: 474.54 KB | Скачали: 0 Платформа: АutoCad Рб:
3
Дипломний проект - Електрообладнання технологічної лінії розливу пива ДП Дипломний проект - Електрообладнання технологічної лінії розливу пива | Год выпуска: 2015
НУХТ/Технологічний процес розливу пива склопляшку ділиться на наступні фази: Розвантаження пляшок з ящика. Подача пляшок на пляшкомийну машину. Миття тари. Подача пляшок на інспекційну машину. Транспортування тари в машину розливу і закупорювання пляшки кроненпробкою. Бракераж. Нанесення етикетки з інформацією про дату розливу і строк вживання. Очищення ящиків. Вкладання пляшок в ящики. / 4 аркуша креслення + ПЗ.
Дата: 2.1.17 13:03 | Поместил: nike1978 | Размер: 1.20 MB | Скачали: 1 Платформа: Компас Рб:
2
Курсовий проект - Електропривод поршньового насосу потокової лінії прибирання гною УТН-10 КП Курсовий проект - Електропривод поршньового насосу потокової лінії прибирання гною УТН-10 | Год выпуска: 2016
ЖАТК / Відділення Електрифікація та інформаційні системи / Циклова комісія відділення «Електрифікація та інформаційні системи» / Спеціальність 5.10010102 «Монтаж, обслуговування та ремонт електротехнічних установок в агропромисловому комплексі»/ У вступі курсової роботи описано значення електричного освітлення і опромінення на сучасному етапі сільськогосподарського виробництва. Також у даній роботі описано правила техніки безпеки і заходи з охорони праці, що являється актуальним розділом у цій курсовій роботі./ Склад: 2 аркуш креслення (Схема електрична принципова - Схема деления принципиальная, Схема з'єднань - Схема деления соединений) + ПЗ
Дата: 7.12.16 06:26 | Поместил: samsung | Размер: 645.11 KB | Скачали: 0 Платформа: Компас Рб:
1
« К началу 1 2 3 4 5 6 7 8 Далее »

 
Cloudim - онлайн консультант для сайта бесплатно.