Добавить проект
Прочитать правила
Платный доступ
Авторизация:Чертежи » Дипломні і курсові роботи » Інженерні системи » Електрика і зв'язок » Просмотр раздела

Курсові та дипломні роботи: проекти по електрооснащенню / зв'язку


Показать выполненные в CAD программе:
Курсовий проект - Розробка проекту районної електричної мережі КП Курсовий проект - Розробка проекту районної електричної мережі | Год выпуска: 2017
СумДУ / Кафедра електроенергетики / Дисципліна «Електричні системи і мережі» / Необхідно виконати електропостачання споживачів від потужного джерела електроенергії. Чотири споживачі характери-зується чималою потужністю, для цієї групи споживачів доставлена електроене-ргія повинна бути перетворена на напругу 10 кВ. Два споживачі мають відносно невелику потужність і розташовані недалеко від одного з крупних споживачів. Ними можуть бути невеликі промислові сільськогосподарські і житлові райони і населені пункти. Електропостачання цих споживачів передбачається здійснити від підстанцій відповідних крупних споживачів і забезпечити напругою 380 В. / Склад: 1 аркуш креслення + ПЗ.
Дата: 8.5.17 12:01 | Поместил: aMa7or | Размер: 657.22 KB | Скачали: 0 Платформа: AutoCad Рб:
1
Дипломний проект - Електрифікація технологічних процесів в цеху по переробці та зберіганні плодів ДП Дипломний проект - Електрифікація технологічних процесів в цеху по переробці та зберіганні плодів | Год выпуска: 2015
НУБПУ / Кафедра автоматики та робототехнічних систем / В даному дипломному проекті розглядається лінія переробки плодів. Проведено технологічний і електротехнічний розрахунок і вибір електрообладнання для лінії. Розроблено схему автоматизації технологічних процесів в цеху з переробки плодів. Вибрано двигунів електропривод виробничих машин, пускозащитную апаратуру, щити управління, розроблено компонування силової і освітлювальної мережі. Розроблено питання експлуатації електрообладнання, охорони праці і природи. / 4 аркуша креслення формату А1 (схема технологічного процесу, план цеху з переробки і збереження плодів з нанесенням освітлювальної мережі, план цеху з переробки і збереження плодів з нанесенням силової мережі, складальне креслення автомата-наповнювача) + ПЗ.
Дата: 23.4.17 17:09 | Поместил: nike1978 | Размер: 440.57 KB | Скачали: 1 Платформа: Компас Рб:
3
Дипломний проект - Розробка системи електропостачання заводу автомобільної техніки у Запорізькій області ДП Дипломний проект - Розробка системи електропостачання заводу автомобільної техніки у Запорізькій області | Год выпуска: 2015
В дипломному проекті розроблено систему електропостачання заводу автомобільної техніки: розраховано параметри зовнішнього електропостачання та внутрішньозаводська електромережа. Як приклад, розглянуто детально електропостачання ковальського цеху заводу. Всі прийняті рішення мають техніко-економічне обґрунтування за діючими методами. / 6 аркушів креслення + ПЗ.
Дата: 6.4.17 18:58 | Поместил: kpikpi | Размер: 2.60 MB | Скачали: 2 Платформа: Visio Рб:
2
Курсовий проект - Розрахунок силового трансформатора КП Курсовий проект - Розрахунок силового трансформатора | Год выпуска: 2016
ТНТУ / Кафедра систем електроспоживання та комп’ютерних технологій в електроенергетиці / Курс "Електричних машин" / Варіант № 10 / 3 аркуша креслення (Трансформатор ТМ 400/20 2 вида, Магнiтопровiд Складальне креслення) + специфікації + ПЗ.
Дата: 9.3.17 18:16 | Поместил: illya666 | Размер: 1.19 MB | Скачали: 0 Платформа: АutoCad Рб:
2
Дипломний проект - Лазерний далекомір ДП Дипломний проект - Лазерний далекомір | Год выпуска: 2007
НТУУ КПI / Кафедра оптичних та оптико-електронних приладів / Задача визначення відстані між далекоміром і ціллю зводиться до вимірювання відповідного інтервалу часу між зондуючим сигналом і сигналом, відбитим від цілі. Суть імпульсного метода дальнометрії полягає в тому, що до об’єкту посилають зондуючий імпульс, він же запускає часовий лічильник в далекомірі. Коли відбитий об’єктом імпульс приходить до далекоміру, то він зупиняє роботу лічильника. По часовому інтервалу (затримці відбитого імпульсу) визначається відстань до об’єкту. / 5 аркушів креслення + специфікації + ПЗ.
Дата: 15.2.17 19:10 | Поместил: frads | Размер: 1.63 MB | Скачали: 1 Платформа: АutoCad Рб:
2
Курсовая работа - Электроснабжения промышленного цеха КП Курсовая работа - Электроснабжения промышленного цеха | Год выпуска: 2015
ЧГТУ / Кафедра Электрические системы и сети / Состав: 2 листа чертежи (Лист 1 - План питающих и распределительных сетей, Лист 2 - Однолинейная схема КТП) + ПЗ
Дата: 5.2.17 08:45 | Поместил: siszone | Размер: 446.75 KB | Скачали: 0 Платформа: Компас Рб:
1
Дипломний проект - Реконструкція  районної трансформаторної підстанції 35/10 кВ ДП Дипломний проект - Реконструкція районної трансформаторної підстанції 35/10 кВ | Год выпуска: 2011
НУХТ / Факультет Енергетики і автоматики / Кафедра Електропостачання / Даний дипломний проект висвітлює питання рекoнструкції райoннoї трансфoрматoрнoї підстанції 35/10кВ “Борова” з метoю підвищення її надійнoсті та ефективнoсті. Передбачається викoнання мoдернізації рoзпoдільчoгo пристрoю 10кВ типу КРУ2-10, з замінoю мoральнo застарілих і фізичнo знoшених масляних вимикачів на вакуумні ВВ/TEL.Мoдернізація oбладнання дoзвoляє: уникнути затрат на придбання нoвих КРУ;oтримати надійне дoвгoвічне oбладнання; пoкращити технічні параметри мoдернізoванoгo oбладнання в цілoму. / 5 аркушів креслення + ПЗ.
Дата: 9.1.17 12:58 | Поместил: kpikpi | Размер: 7.05 MB | Скачали: 2 Платформа: Visio Рб:
2
Дипломний проект - Електрообладнання і автоматизація післязбиральної обробки зерна ДП Дипломний проект - Електрообладнання і автоматизація післязбиральної обробки зерна | Год выпуска: 2015
НУХТ/ Підвищення рівня автоматизації процесів післязбиральної обробки зерна сприятиме підвищенню продуктивності потокових ліній, подальшому зниженню затрат праці та поліпшенню обробки зерна. Один із найпоширеніших способів збільшення строків зберігання сільськогосподарської продукції є активне вентилювання зерна.Тому метою дипломного проекту є вибір електрообладнання і автоматизація технологічного процесу бункеру активного вентилювання зерна. / 4 аркуша креслення + ПЗ.
Дата: 3.1.17 13:04 | Поместил: nike1978 | Размер: 474.54 KB | Скачали: 0 Платформа: АutoCad Рб:
3
Дипломний проект - Електрообладнання технологічної лінії розливу пива ДП Дипломний проект - Електрообладнання технологічної лінії розливу пива | Год выпуска: 2015
НУХТ/Технологічний процес розливу пива склопляшку ділиться на наступні фази: Розвантаження пляшок з ящика. Подача пляшок на пляшкомийну машину. Миття тари. Подача пляшок на інспекційну машину. Транспортування тари в машину розливу і закупорювання пляшки кроненпробкою. Бракераж. Нанесення етикетки з інформацією про дату розливу і строк вживання. Очищення ящиків. Вкладання пляшок в ящики. / 4 аркуша креслення + ПЗ.
Дата: 2.1.17 13:03 | Поместил: nike1978 | Размер: 1.20 MB | Скачали: 1 Платформа: Компас Рб:
2
Курсовий проект - Електропривод поршньового насосу потокової лінії прибирання гною УТН-10 КП Курсовий проект - Електропривод поршньового насосу потокової лінії прибирання гною УТН-10 | Год выпуска: 2016
ЖАТК / Відділення Електрифікація та інформаційні системи / Циклова комісія відділення «Електрифікація та інформаційні системи» / Спеціальність 5.10010102 «Монтаж, обслуговування та ремонт електротехнічних установок в агропромисловому комплексі»/ У вступі курсової роботи описано значення електричного освітлення і опромінення на сучасному етапі сільськогосподарського виробництва. Також у даній роботі описано правила техніки безпеки і заходи з охорони праці, що являється актуальним розділом у цій курсовій роботі./ Склад: 2 аркуш креслення (Схема електрична принципова - Схема деления принципиальная, Схема з'єднань - Схема деления соединений) + ПЗ
Дата: 7.12.16 06:26 | Поместил: samsung | Размер: 645.11 KB | Скачали: 0 Платформа: Компас Рб:
1
Курсовий проект - Електропривод стенда тісто змішувальної машини 2АХТ3Б КП Курсовий проект - Електропривод стенда тісто змішувальної машини 2АХТ3Б | Год выпуска: 2016
ЖАТК / Відділення Електрифікація та інформаційні системи / Циклова комісія відділення «Електрифікація та інформаційні системи» / Спеціальність 5.10010102 «Монтаж, обслуговування та ремонт електротехнічних установок в агропромисловому комплексі»/ У вступі курсової роботи описано значення електричного освітлення і опромінення на сучасному етапі сільськогосподарського виробництва. / Склад: 2 аркуш креслення (Схема електрична принципова - Схема деления принципиальная, Схема з'єднань - Схема деления соединений) + ПЗ.
Дата: 7.12.16 06:23 | Поместил: samsung | Размер: 233.10 KB | Скачали: 0 Платформа: Компас Рб:
1
« К началу 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Далее »
Показать описание раздела:
Курсова з електропостачання призначена для закріплення студентами (відповідних спеціальностей) теоретичних знань на практиці, розвитку навичок проектування.
Курсова робота з електропостачання та її зміст визначається специфікою об'єкта проектування, технічним завданням.
Об'єктом можуть бути заводи, виробничі цехи, житлові комплекси, мікрорайони і т. д.
В даному розділі сайту chertezhi.ru представлені готові курсові та дипломні з електропостачання. Серед них кожен студент може підібрати варіант, найбільш підходящий техзавданню і вихідним даними до проекту. Курсове проектування по електропостачанню, зокрема, промислового підприємства, передбачає комплектацію наступними розділами:
- введення;
- розрахунково-пояснювальна записка;
- графічна частина;
- укладення.
Ведення включає в себе техзавдання, вихідні дані, опис об'єкта проектування.
Розрахунково-пояснювальна записка містить вибір схеми електропостачання та її обґрунтування. В даному розділі виконується розрахунок електроосвітлення, обчислення електропотужності, розрахунок показників електроенергії (у тому числі щомісячно споживаної обладнанням), підбір типу і раціонального перерізу високовольтних, а також низьковольтних ЛЕП, комутаційної і захисної апаратури, компенсаторних батарей, визначення необхідної кількості ТП і їх тип, розрахунок заземлення. На підставі обчислень електричних навантажень (загального та за окремими споживачами) здійснюється техніко-економічний розрахунок.
У графічному розділі відображається генплан, креслення будівлі з розстановкою електрообладнання та електричних мереж, схема постачання електрикою, принципова і монтажна електросхема, схема організації освітлення, заземлення. Всі креслення виконуються відповідно до правил ЕСКД.
Дипломний і курсовий проект з електропостачання можна умовно безкоштовно скачати з нашого каталогу.

 
Cloudim - онлайн консультант для сайта бесплатно.