Добавить проект
Прочитать правила
Платный доступ
Авторизация:Чертежи » Дипломні і курсові роботи » Технологія » Технології сільськогосподарського виробництва » Просмотр раздела

Технології сільськогосподарського виробництва


Показать выполненные в CAD программе:
Дипломний проект - Цех з переробки зерна на базі ТОВ „Оріховець" Сквирського р-ну Київської обл. з удосконаленням зволожувача зерна ДП Дипломний проект - Цех з переробки зерна на базі ТОВ „Оріховець" Сквирського р-ну Київської обл. з удосконаленням зволожувача зерна | Год выпуска: 2008
НАУ / МТФ / Мета представленого до захисту проекту - визначити ефективність переробки зерна безпосередньо у ТОВ „Оріховець” / 7 аркушів креслення(Технологічна схема, Графік роботи машин, Зволожувач, Вал гвинтовий, Виток, Палець поворотного механізму, Стакан, Штуцер, Опорний палець, Охорона праці, Економічні показники) + специфікації + ПЗ.
Дата: 29.9.17 11:32 | Поместил: Staruj_250 | Размер: 514.90 KB | Скачали: 0 Платформа: Компас Рб:
3
Дипломний проект - Мeхaнiзaцiя виpoщувaння oзимoгo piпaку в умoвaх ТOВ «Вiдpoджeння Вoлинi» Кoвeльськoгo paйoну Вoлинськoї oблaстi з удoскoнaлeнням культивaтopa для суцiльнoгo oбpoбiтку гpунту ДП Дипломний проект - Мeхaнiзaцiя виpoщувaння oзимoгo piпaку в умoвaх ТOВ «Вiдpoджeння Вoлинi» Кoвeльськoгo paйoну Вoлинськoї oблaстi з удoскoнaлeнням культивaтopa для суцiльнoгo oбpoбiтку гpунту | Год выпуска: 2012
НУБіП / Мeтoю дaнoгo диплoмнoгo пpoeкту є пiдвищeння eфeктивнoстi виpoщувaння oзимoгo piпaку шляхoм удoскoнaлeння тeхнoлoгiчнoгo пpoцeсу культивaцiї ґpунту. / Склад: 6 аркушів креслення фopмaтa A1(технологічна карта вирощування озимого piпaку, операційна карта передпосiвного обробiтку грунту, економічні показники порiвнюваних грунтообробних знаряддь, коток культиватора (СК), культиватор удосконалений(ВЗ), деталювання: планка, кронштейн лапи, кришка, корпус,диск) + спецификация + ПЗ.
Дата: 29.9.17 10:58 | Поместил: Staruj_250 | Размер: 2.70 MB | Скачали: 0 Платформа: Компас Рб:
3
Дипломний проект - Удосконалення технологічного процесу сушіння при вирощуванні озимої пшениці в ВТФ “Сяйво” с. Пугачівка Уманського району Черкаської області ДП Дипломний проект - Удосконалення технологічного процесу сушіння при вирощуванні озимої пшениці в ВТФ “Сяйво” с. Пугачівка Уманського району Черкаської області | Год выпуска: 2007
ВНАУ / Факультет механізації сільського господарства / В проекті приведена характеристика господарства по основним показникам ВТФ “Сяйво”, виконано розрахунок технологічної карти вирощування озимої пшениці, оптимізації процесу сушіння, пневмотранспонтера, оцінки технології на конкурентоспроможність. Розглянуті питання технологій вирощування озимої пшениці. Запропонована сушарка для сушіння будь-яких видів зернових культур. Описані заходи по охороні праці при роботі на сушарці. Виконано економічне обґрунтування застосування спроектованої сушарки. Написано висновки, складено список використаної літератури. / Склад: 9 аркушів креслення + специфікації + ПЗ.
Дата: 10.5.17 20:04 | Поместил: tuta888 | Размер: 575.15 KB | Скачали: 0 Платформа: Компас Рб:
3
Дипломний проект - Удосконалення технологічного процесу міжрядного  обробітку при вирощуванні цукрових буряків  в СВК "Шильпахівка" с. Шильпахівка Христинівського району Черкаської області ДП Дипломний проект - Удосконалення технологічного процесу міжрядного обробітку при вирощуванні цукрових буряків в СВК "Шильпахівка" с. Шильпахівка Христинівського району Черкаської області | Год выпуска: 2007
ВНАУ / В проекті приведена коротка характеристика базового господарства, виконано огляд науково - технічної літератури по темі проекту. Представлено результати теоретичних досліджень організації використання техніки при вирощуванні цукрових буряків по інтенсивній технології. Запропонована конструктивна розробка секції фрезерно-лапового культиватора для обробітку міжрядь цукрових буряків з мінімальними захисними зонами. Розрахована і розроблена операційно-технологічна карта. Розроблено заходи по охороні праці та техніки безпеки при вирощування та покращенню екологічного стану господарства. Зроблено техніко-економічні розрахунки проекту. На основі досліджень зроблено висновки та пропозиції виробництву, складено список використаної літератури. Оформлено додатки до проекту. / Склад: 11 аркушів креслення + специфікації + ПЗ.
Дата: 10.5.17 19:59 | Поместил: tuta888 | Размер: 1.31 MB | Скачали: 1 Платформа: Компас Рб:
4
Дипломний проект - Технологічне вирощування і збирання гороху з удосконаленням оприскувача ОПВ - 2000 ДП Дипломний проект - Технологічне вирощування і збирання гороху з удосконаленням оприскувача ОПВ - 2000 | Год выпуска: 2009
ЖНАЕУ / Метою дипломного проекту є розробка інтенсивної технології вирощування гороху в господарстві. Перший розділ містить коротку виробничу характеристику господарства з описанням природно кліматичних умов. В другому розділі описана пропонована технологія вирощування та збирання гороху. В третьому розділі приведена конструкторська доробка і розрахунок деталей і вузлів обприскувача ОПВ-2000. В четвертому розділі описані вимоги охорони праці при вирощуванні гороху. В п’ятому розділі ми дали оцінку стійкості МТП і ПЕК до впливу високих температур. В шостому розділі приведено економічний розрахунок ефективності впровадження технології. / Склад: 7 аркушів креслення + специфікації + ПЗ.
Дата: 10.5.17 19:45 | Поместил: tuta888 | Размер: 1.85 MB | Скачали: 0 Платформа: Компас Рб:
3
Дипломний проект - Комплексна механізація виробництва озимої пшениці на зерно в господарстві з удосконаленням культиватора КПГ-250 ДП Дипломний проект - Комплексна механізація виробництва озимої пшениці на зерно в господарстві з удосконаленням культиватора КПГ-250 | Год выпуска: 2008
ВНАУ / Метою було підібрати найкращий комплекс машин для вирощування озимої пшениці. В дипломному проекті розроблено технологічну карту із застосуванням ПЕОМ. Розроблена конструкторська частина. Це щіцлювач на основі культиватора КПГ-250. Проведена екологічна експертиза та техніко – економічна оцінка всіх показників. / Склад: Пояснювальна записка складається з 87 аркушів (формат А4), в якій викладено 8 розділів, 2 малюнки, 22 таблиці та 4 додатки і 9 аркушів графічної частини.
Дата: 10.5.17 19:39 | Поместил: tuta888 | Размер: 1.43 MB | Скачали: 0 Платформа: Компас Рб:
3
Дипломний проект - Механізований процес вирощування та збирання кукурудзи на зерно для господарства за інтенсивною технологією ДП Дипломний проект - Механізований процес вирощування та збирання кукурудзи на зерно для господарства за інтенсивною технологією | Год выпуска: 2010
ЖНАЕУ / Кафедра процесы машины и оборудования / В даному дипломному проекті розроблено перспективний механізований процес вирощування та збирання кукурудзи на зерно для господарства за інтенсивною технологією. Запропоновано конструкторську розробку пристрою для обробітку ґрунту, яка дає можливість зменшити затрати праці на 0,4 люд.-год./т. Розроблено заходи по поліпшенню безпеки і охорони природи при виробництві кукурудзи на зерно. Очікуваний рівень економічної ефективності від впровадження додаткової механізованої операції на обробіток ґрунту в процесі виробництва та збирання кукурудзи на зерно в господарстві складе 34528,0 грн. / 6 аркушів креслення + ПЗ.
Дата: 25.10.14 16:59 | Поместил: Аноним | Размер: 1.99 MB | Скачали: 18 Платформа: AutoCad Рб:
2

 
Cloudim - онлайн консультант для сайта бесплатно.