Добавить проект
Прочитать правила
Платный доступ
Авторизация:Чертежи » Дипломні і курсові роботи » Будівництво » Будівельні конструкції » Залізобетонні конструкції » Просмотр раздела

Курсові роботи: Залізобетонні конструкції


Показать выполненные в CAD программе:
Курсовой проект - Проектирование железобетонных конструкций двухэтажного монолитного здания КП Курсовой проект - Проектирование железобетонных конструкций двухэтажного монолитного здания | Год выпуска: 2015
ОГАСА / Кафедра строительных конструкций / По конструктивному решению варианта рассматривается ребристое перекрытие с балочными плитами. Это значит, что отношение сторон опорного контура плиты должно быть не менее двух. Балочные плиты перекрытия работают на изгиб в коротком направлении. Величиной изгибающего момента в продольном направлении пренебрегают из-за его незначительной величины. Проектирование ребристого монолитного перекрытия осуществляют в такой последовательности: выполняют компоновку перекрытия в двух или трех вариантах; Рассчитывают элементы перекрытия: плиту, второстепенную и главную балки, колонну первого этажа и фундамент выбранного варианта; Разрабатывают рабочие чертежи рассчитанных конструкций. / Состав: 2 листа чертежи + ПЗ.
Дата: 9.5.17 13:47 | Поместил: Vasy123 | Размер: 1.02 MB | Скачали: 0 Платформа: АutoCad Рб:
1
Курсовий проект - Підсилення елементів монолітного ребристого перекриття з балковими плитами багатоповерхової виробничої будівлі КП Курсовий проект - Підсилення елементів монолітного ребристого перекриття з балковими плитами багатоповерхової виробничої будівлі | Год выпуска: 2015
КНУ / Факультет: Будівельний / Кафедра: Кафедра промислового, цивільного та міського будівництва / Дисципліна Випробування і реконструкція споруд / Проліт головних балок l1 = 7,0 м, другорядних l2 = 4,2 м; прольоти плити (крок другорядних балок) l3 = 2,33 м; товщина плити h3 = 70 мм; розміри перерізу другорядних балок h2 = 300 мм, b2 = 250 мм. / 3 аркуша креслення (Схема підсилення ПМ1,Розрізи 1-1, 2-2; Схема підсилення другорядної балки БМ2; Специфікація сіток ПМ1,Відомість витрат сталі) + ПЗ.
Дата: 12.3.17 16:08 | Поместил: oskar6630 | Размер: 1.58 MB | Скачали: 0 Платформа: AutoCad Рб:
2
Курсовий проект - Силосний корпус з круглими силосами із монолітного залізобетону КП Курсовий проект - Силосний корпус з круглими силосами із монолітного залізобетону | Год выпуска: 2015
КНУБА / Залізобетонні конструкції / Силосами називаються споруди, призначені для зберігання сипучих речовин (пісок, цемент тощо), при цьому для них виконується умова Н > 1.5D, де Н – висота силосних банок, D – сторона квадратної чи діаметр круглої банки. Проектуємо силосний корпус для зберігання сипучих матеріалів висотою 22 м і діаметром банок 3 м. Він складається з: фундаменту, підсилосного поверху, банок, надсилосної галереї. / 1 аркуш креслення + ПЗ.
Дата: 6.3.17 13:04 | Поместил: kissa_larisa | Размер: 2.67 MB | Скачали: 0 Платформа: АutoCad Рб:
1
Курсовий проект - Проектування монолітного ребристого перекриття КП Курсовий проект - Проектування монолітного ребристого перекриття | Год выпуска: 2016
НУВГП / Кафедра промислового, цивільного будівництва та інженерних споруд / Відповідно до завдання в даному курсовому проекті слід запроектувати монолітне ребристе перекриття за вихідними даними: Місто будівництва – м. Миколаїв. Будівля – промислова. Розміри в плані 19х46 м. Навантаження: змінне характеристичне v0=7,0 кПа. Бетон С12/15. Арматура: плита А400С; балка А500С; колона А400С; фундамент А240С. Розрахунковий опір грунту R0=280 кПа. Кількість поверхів: n=4. Висота поверху: Н=3,5 м. / 2 листи креслення формату А2 (конструктивна схема МРП, армування плити, армування другорядної балки, епюра матеріалів другорядної балки; армування колони та фундаменту) + ПЗ.
Дата: 30.1.17 20:31 | Поместил: realist1991 | Размер: 3.49 MB | Скачали: 2 Платформа: AutoCad, PDF Рб:
1
Курсовий проект - Одноповерхова промислова будівля КП Курсовий проект - Одноповерхова промислова будівля | Год выпуска: 2016
НУВГП / Кафедра промислового, цивільного будівництва та інженерних споруд / Дисципліна «Залізобетонні та кам'яні конструкції» / Проектування залізобетонного каркасу одноповерхової промислової будівлі. Згідно із завданням промислова будівля має 2 прольоти по 18 м, крок колон у поздовжньому напрямку – 12м, кількість кроків – 10. / 3 аркуша креслення (конструктивна схема будівлі, розріз поперечний, розріз повздовжній; армування колони та фундаменту, специфікація; армування сегментної ферми перольотом 18 м) + ПЗ.
Дата: 30.1.17 20:27 | Поместил: realist1991 | Размер: 7.91 MB | Скачали: 1 Платформа: AutoCad Рб:
2
Курсовий проект - Підпірна залізобетонна стінка гравітаційного типу та підпірна стінка з паль КП Курсовий проект - Підпірна залізобетонна стінка гравітаційного типу та підпірна стінка з паль | Год выпуска: 2012
IПО КНУБА / За даними інженерно-геологічних досліджень в районі будівництва підпірної стіни залягають такі ґрунти: 1. Рослинний ґрунт – 0,4 м; 2.Суглинок – потужність шару 1,9 м; 3. Пісок – потужність шару 2,8 м; 4.Супісок – потужність шару 3,5 м; 5.Глина пластична – потужність шару 4,0 м. Враховуючи те, що в заданому варіанті найбільш придатним являється пісок середньої крупності, то фундамент підпірної стіни розміщуємо в зазначений ґрунт. В масштабі 1:100 будуємо креслення перерізу підпірної стіни на основі виданого завдання, та вписуємо підпірну стіну в інженерно-геологічний розріз із нанесенням умовних позначень. / 1 аркуш креслення + ПЗ.
Дата: 14.12.16 08:22 | Поместил: kub | Размер: 447.36 KB | Скачали: 0 Платформа: Компас Рб:
1
Курсовий проект - Магазин з залізобетонним монолітним каркасом 40,5 х 19,8 м КП Курсовий проект - Магазин з залізобетонним монолітним каркасом 40,5 х 19,8 м | Год выпуска: 2014
ЧНУ ім. Ю.Федьковича / Факультет будівництва, архітектури та прикладного мистецтва / Розрахунок залізобетонних конструкцій (колона, фундамент, основна та другорядна балка). В об’ємно планувальному рішенні будівля прямокутної форми, висотою над рівнем чистої підлоги 34,2 м (14 поверхів), трьох прогінна, 6600 м, крок колон середнього ряду 8100 м. Для перекриття підібрано залізобетонну ребристу плиту розмірами 2,7×6,6 м і висотою 80мм загальною кількістю 630 шт. / 1 аркуш креслення + ПЗ.
Дата: 11.12.16 19:06 | Поместил: Macedon | Размер: 620.63 KB | Скачали: 1 Платформа: AutoCad Рб:
1
Курсовий проект - Міжповерхове ребристе монолітне перекриття КП Курсовий проект - Міжповерхове ребристе монолітне перекриття | Год выпуска: 2016
НУВГП / Кафедра промислового, цивільного будівництва та інженерних споруд / Дисципліна «Залізобетонні конструкції» / Відповідно до завдання в даному курсовому проекті слід запроектувати монолітне ребристе перекриття за такими вихідними даними: Місто будівництва – м. Дніпро. Будівля – промислова. Розміри в плані 48х48м. Навантаження: короткочасне 9.0 кПа, тривале 8,0 кПа. Бетон С35/45. Арматура: - плита А240С - балка А500С - колона А400С - фундамент А240С. Розрахунковий опір грунту 350 кПа. / 2 аркуша креслення + ПЗ.
Дата: 7.12.16 13:58 | Поместил: realist1991 | Размер: 899.34 KB | Скачали: 0 Платформа: AutoCad Рб:
1
Курсовий проект - Технологія підсилення стрічкових фундаментів залізобетонною обоймою КП Курсовий проект - Технологія підсилення стрічкових фундаментів залізобетонною обоймою | Год выпуска: 2015
ЧДТУ / Кафедра промислового та цивільного будівництва / з курсу «Технологія і організація реконструкції будівель і споруд» / Згідно завдання необхідно розробити технологію підсилення стрічкового фундаменту бетонною обоймою. Розміри будівлі в осях –18 x 54 м. Місце розташування будівлі – м. Черкаси. Рельєф майданчика – рівнинний. Оскільки фундамент знаходиться в середині будівлі, роботи по підсиленню проводяться в стиснених умовах. / 1 аркуш креслення + ПЗ.
Дата: 8.11.16 17:52 | Поместил: seryi77 | Размер: 559.76 KB | Скачали: 0 Платформа: AutoCad Рб:
1
Курсовий проект - Монолітне ребристе перекриття КП Курсовий проект - Монолітне ребристе перекриття | Год выпуска: 2014
НУВГП / Кафедра промислового,цивільного будівництва та інженерних споруд / Дисципліна "Залізобетонні конструкції". Шифр залікової книжки – 407. Призначення будівлі - Швейна фабрика. Район будівництва за сніговим навантаженням - IІ. Розміри будівлі в плані - А=24 м, В=44 м. Кількість поверхів - n =4. Висота поверхів Н=3,5 м. Ступінь агресивної дії середовища - Неагресивний. Змінне характеристичне навантаження на перекриття - ре=6,5 кПа. Характеристики грунту - 0,24 МПа. Характеристичне змінне навантаження на поверхні грунту - 10 кПа. Для плити прийнято бетон класу В25 та арматуру А400С. Для другорядної балки прийнято бетон класу В25 та арматура А400С. Для колони прийнято бетон класу В25 та арматура А400С (робоча), А240С (монтажна). Для фундаменту прийнято бетон класу В25 та арматура А240С. 2 аркуша креслення + ПЗ.
Дата: 19.9.16 10:36 | Поместил: realist1991 | Размер: 629.03 KB | Скачали: 2 Платформа: AutoCad Рб:
1
Курсовий проект - Семиповерховий цивільний будинок в’язевої системи з неповним каркасом 60 х 24 м в м. Одеса КП Курсовий проект - Семиповерховий цивільний будинок в’язевої системи з неповним каркасом 60 х 24 м в м. Одеса | Год выпуска: 2016
НУ «ЛП» / Кафедра будівельних конструкцій і мостів / дисципліна «Будівельні конструкції». Приймаємо тримальну конструктивну систему будинку у вигляді неповного каркасу, тобто із зовнішніми несучими стінами товщиною 510мм і внутрішнім залізобетонним каркасом. З метою забезпечення поперечної жорсткості будинку приймаємо по осі «6» поперечну стіну товщиною 380мм. У випадку опирання на вказану стіну головних балок передбачається місцеве потовщення стіни – пілястри. 2 аркуша креслення + ПЗ. 3 аркуша креслення + ПЗ.
Дата: 18.9.16 15:29 | Поместил: realist1991 | Размер: 3.29 MB | Скачали: 0 Платформа: PDF Рб:
1
« К началу 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Далее »
Показать описание раздела:
Курсова «Залізобетонні конструкції» призначена для закріплення студентами будівельних спеціальностей теоретичних знань, розвитку навичок вирішення інженерних завдань і проектуванні. Курсовий проект розробляється на підставі отриманого технічного завдання, з урахуванням діючих норм і правил.
Бажаючі скачати готовий проект з даної тематики, можуть скористатися сервісом сайту chertezhi.ru. У цьому розділі представлений перелік курсових з описом змісту кожної роботи, по якому можна вибрати найбільш підходящу роботу. Тут містяться проекти таких категорій, як:
залізобетонні конструкції (монолітного і збірного типу) промислових, житлових і громадських будівель, одно-і багатоповерхових.
Курсова робота «залізобетонні конструкції» включає в себе наступні розділи:
- загальні відомості (вихідні дані);
- розрахунково-пояснювальна записка;
- графічний розділ.
У загальних відомостях викладаються цілі і завдання проектування, вихідні дані, в тому числі характеристики будівлі, його призначення, особливості грунту, кліматичні умови. Конструювання об'єкта здійснюється на основі розрахунків його елементів (балок, рам, плит, колон, фундаменту і т. д.), які зводяться до визначення внутрішніх зусиль, обумовлених усіма навантаженнями і впливами, несучої здатності конструкції, та її відповідність внутрішнім зусиллям.
Також здійснюється вибір розрахункової схеми, обчислення деформації конструкції і відповідність отриманих значень типовим нормам, розрахунки за першим граничним станом (по міцності і стійкості), за граничним станом другої групи (по деформативності, тріщиностійкості).
Графічна частина містить план компонування будівлі, креслення конструкцій, монтажну схему конструкції, складальні креслення.
В залежності від тематики «залізобетонні конструкції» курсовий проект може бути доповнений такими розділами, як опис монтажних робіт, забезпечення безпеки.
Курсову роботу «Залізобетонні конструкції» - можна скачати умовно безкоштовно на нашому сайті.

 
Cloudim - онлайн консультант для сайта бесплатно.